mitä on Silva-menetelmä

Mitä on Silva-menetelmä

Oivaltavaa oppimista: Basic Lecture Series (BLS) Legendaarinen José Silva oli edellä aikaansa. Hän koulutti meditaatiota, itsehypnoosia ja luovaa visualisointia ja opetti mielikuvituksen parantavasta voimasta jo ennen kuin näitä termejä edes käytettiin julkisuudessa. Silva loi jo 50-luvulla pioneerityönä tämän harjoitussarjan, jonka tekniikoissa yhdistyvät henkilökohtaisen kasvun tuloksellisemmat konseptit. Saatuaan kokonaisuuden valmiiksi 22 vuoden aikana, vv. 1944-66, hän antoi menetelmälleen oman nimensä. Silva-menetelmän päämäärä on ohjata Sinua käyttämään suurempaa osaa aivoistasi ja opettaa Sinua aktivoimaan mielesi hyödyntämättömiä alueita. Tämä voimallinen, elämäsi muuttava ohjelma sisältää kymmeniä harjoituksia tietoisuuden kehittämiseksi. Harjoituksia edeltävissä, niitä selventävissä luennoissa kerromme myös viimeisimmistä tieteen löydöistä, jotka päivä päivältä tukevat yhä vankkumattomammin Silvan tutkimuksia ja johtopäätöksiä mielen toimintatavoista. Ajattelutapasi, uskomuksesi ja käytöksesi määrittävät, millaisena elämän koet. Silva-alitajuntakoulussa otat käyttöön mielesi uinuvan voiman, intuitiivisen älysi lahjat. Saat mahdollisuuden vaikuttaa rakentavasti jokapäiväiseen elämääsi muuttamalla ajatteluasi ja asennoitumistasi yksinkertaisella tavalla, positiiviseen suuntaan. Miten sen yhdessä teemme? Jokaisen tekniikan kohdalla kuulet ensin selvittävän luennon sen käytöstä. Voit tehdä muistiinpanoja ja esittää kysymyksiä kyseisestä alueesta. Otat uutta tietoa vastaan aivojesi nopeilla beetataajuuksilla, tietoisen ajattelun tasolla. Pidettyämme luennon jälkeen tauon kuuntelet itse harjoituksen rentoutuen silmät kiinni, mukavassa istuma-asennossa. Ohjatut harjoitukset nostavat esiin mielesi luovia voimia visualisoinnin, mielikuvituksen, positiivisen ajattelun ja meditaation keinoin. Luomme tilan, jossa ulkoiset tapahtumat eivät häiritse ja huomiosi pysyy työstämässäsi asiassa: Ihanteelliset olosuhteet monipuolista mielen työtä varten! Nyt oppiminen jatkuu aivojesi matalilla alfa-taajuuksilla, jotka ilman harjoitusta aktivoituvat vain unen rajalla. Tässä rentoutuneessa tilassa, jota kutsumme alfa-tasoksi, koet, miten nopeaa oppiminen on. Huomaat ymmärtäväsi kuulemasi hyvin ja pystyt yllättäen muistamaan oppimasi paljon entistä paremmin tällä mielen tasolla, joka on – ilman sopivaa koulutusta – alitajunnan aluetta. Mielikuvitus käyttää kaikkia aisteja: Osaat kuvitella, että näet, kuulet, kosketat, maistat ja haistat erilaisia asioita. Ilman harjoitusta käytämme useimmiten joitakin aisteja toisia paremmin ja suuri osa kyvyistämme – ja mahdollisuuksistamme – jää hyödyntämättä. Valmennamme moniaistista tiedostamista harjoituksilla, joissa teemme lukemattomia kuvitteellisia aistihavaintoja. Alat ymmärtää, miten mielikuvat tulevat ja mistä. Opettelet hallitsemaan laukkaavaa mielikuvitustasi ja käyttämään sitä työvälineenä. Silva-menetelmässä kutsumme tätä maailmaa ”sisäisen tietoisuuden tasoksi”. Se käsittää sekä alfa- että theeta-taajuudet (theeta-taajuus on itämaisten meditaatiomestareiden toiminta-alue, länsimaissa tunnettu mm. syvähypnoosin alueina). Harjoittelemalla virityt sopusointuun itsesi ja ulkomaailman kanssa entistä paremmin. Jokainen harjoitus avartaa tietoisuuttasi ja lisää kykyäsi kohdistaa ja tarkentaa ajatuksiasi. Silva-menetelmän keskeisimpiä päämääriä: Hallittu rentoutuminen psykosomaattisten stressireaktioiden poistamiseksi; Kasvanut ongelmanratkaisukyky avuksi muuttuvien olosuhteiden käsittelyyn; Luovan suunnittelun laajentaminen visuaalista ajattelua aktivoimalla; Mielikuvituksen hallinta negatiivisten ja rajoittavien ajatusmallien ehkäisemiseksi; Moniaistisen intuition herättäminen tasapainon ylläpitämiseksi elämän eri sektoreilla ja paljon, paljon muuta! Kun ymmärrät seuraavan, ymmärrät onnistumisen salaisuuden: Synnyit tänne tiettyä tarkoitusta varten. Tiedätkö, mikä tämä tarkoitus on? Jos et ole vielä löytänyt syytä, miksi olet täällä, voit kohdata tielläsi kaikenlaisia turhauttavia esteitä: epämiellyttävä työ, huono terveys, heittelehtivä taloudellinen tilanne, vaikeat ihmissuhteet… Kun löydät oikean polkusi, esteet haihtuvat tieltäsi. Löydä kadonnut polkusi uudelleen intuitiosi avulla!